ABOUT US

PRODUCT GOODS

 • تاریخ ما

  Yuanyida در سال 2003 تاسیس شد و پس از سال 2006 به سرعت رشد کرد و موفق به وارد شدن به بازار یورو شد.

 • فروش گرم

 • کارخانه ما

  این مساحت 13000 متر مربع با 9000 متر مربع از کارگاه را پوشش می دهد. ما نیروی فنی قوی داریم

 • وب سایت ... ما با شور و شوق همه آنها را ببینید
 • خدمات ما

  پس از دریافت محصولات، خریدار باید بسته بندی محصولات را در شرایط مناسب بررسی کند. در صورتی که خوردگی روی سطح صورت گیرد، خریدار باید ظرف 5 روز آن را اعتراض کند